Минерално-Каталитична Система "Ормекс"

Минерално-каталитичната система ОРМЕКС е създадена на основата на повече от 20 защитени патента и 30 "ноу-хау" - за надеждна защита на работните триещи се повърхности в маслена среда и смазки и за активация на процесите на горене на течните въглеводородните горива.

Тази технология обезпечава протичането на следните процеси:

 • преструктуриране на повърхностните и под повърхностните слоеве  в двойките на триене по пътя на изменение на парцеалното налягане на легиращите елементи в смазочния материал;
 • смекчава окисляването на маслата и смазките;
 • дълбоко окисляване на горивно-въздушната смес в горивната камера;
 • намаляване скоростта на разпространение на горенето по стените на горивната камера и повишаване скоростта в нейния обем;
 • синтезиране на диоли, полиоли в двойките на триене от СО, СО2   от атомарния водород (протони).


Технология на фазовите преходи –  пробива на третото хилядолетие!

МКС ОРМЕКС - съставена е от хомогенни и хетерогенни природни и синтетични катализатори, органични структури и керамики, които взаимодействайки между себе си и с повърхностите на  детайлите, образуват открита саморегулираща се и частично самовъзстановяваща се система.

МКС ОРМЕКС  за смазочните материали качествено изменя условията на триене на повърхностите на детайлите и обезпечава повишаването на надеждността, ресурса, мощността и икономичните характеристики на оборудването, машините и механизмите. МКС «ОРМЕКС» е многофункционална и осигурява на меките повърхности меки покрития, а на твърдите покрития – твърди (саморегулиране), при което осигурява преструктуриране и на под повърхностния слой, което създава допълнително противоизносващ ефект. Сформирания слой има способността да предотвратява заклинване на лагерите и издръжливост на високи температури и налягания в условията на продължителни натоварвания в процеса на работа на двигателите. Катализаторите са способни не само в значителна степен да забавят разрушаването на маслата и смазките, но и частично да възстановяват свойствата им.


Системата за активация на горивото  ОРМЕКС  - има гарантирано качество и съвместимост с бензинови или дизелови горива. Предлаганата технология е предназначена за много широко приложение и оказва комплексно взаимодействие не само на използването гориво, но и на горивната система като цяло. За да се възползвате от преимуществата на технологията не са ви нужни специални знания и умения. Внимателно прочетете  «Инструкциите за употреба», които са на етикета на всеки продукт или на страницата ни в Интернет и точно следвайте указанията.

Цялата продукция под търговската марка МКС «ОРМЕКС» е сертифицирана. 

Правна защита: патенти России: №№ 2286400, 2290429, 2292235 и др.

Технологична защита: «KNOW-HOW».

МКС «ОРМЕКС» - продукт на XXI век!МКС «ОРМЕКС» за автомобилна техника се използват за техническа обработка на:

 • Двигатели с вътрешно горене 4х и 2х-тактови системи:
 • смазочна;
 • горивна;
 • охлаждане;
 • система за изгорелите газове с катализатори;
 • Трансмисии:
 • скоростни кутии (в т.ч. автоматични);
 • разпределителни кутии;
 • редукторни мостове (в т.ч. с повишен коефициент на триене) и т.н.
 • Кормилни механизми.

                                     Ефекти от използването на «ОРМЕКС»  за масла и горива:

 • повишава повече от 2 пъти ресурса на двигателите и механизмите;
 • продължително съхранява работоспособността на механизмите в екстремални условия, при пълна загуба на смазване или неизправност в системата за охлаждане;
 • осигурява икономия на гориво до 30% и повишава мощността на двигателите до 10% - в зависимост от условията и режима на експлоатация на автомобила;
 • използване на нестандартни горива с лоши експлоатационни качества;
 • повишаване на налягането в такта на сгъстяване (компресия) от 0,5 до 5 кг/см2 и изравняване налягането на цилиндрите;
 • увеличаване работното налягане на маслото на 0,5 – 1 кг/см2 и срока на употреба на маслата  2 – 3 пъти;
 • намалява токсичността на изгорелите газове;
 • възстановява еластичността на гумените уплътнения;
 • напълно премахва лакови и коксови отлагания по стените на горивната камера, свещите и дюзите;
 • осигурява пълно изгаряне на горивото и възстановява работоспособността (почиства платиновото покритие) на катализатора;
 • осигурява лесен старт на двигателя в условията на ниски температури.


Минерално-Каталитичната Система ОРМЕКС е разработена на основата на нано-мултиплетна технология и има няколко десетки варианта на производство в зависимост поставените задачи и включва в себе си следните комбинации от компоненти:

 • Съединения на метални основи (Cs, Rb) – ускоряващи активацията на химичните процеси;
 • Съединения на лантаноиди – укрепваща  структурата на металите в двойките на триене;
 • Модификатори (Zr, Hf, Ti, W, Mo) – образуващи плътен филм със свръхнисък коефициент на триене fтр ? 0,002 и осигуряващи легирана подложка в повърхностния слой;
 • Огнеустойчиви метали (Nb, Ta)– формиращи матрица, основа на енергийния колебателен контур;
 • Органични съединения – повърхностно-активни вещества, осигуряващи защитата на активните катализатори.
 • Платиноиди (Os, Ir,) - активни катализатори, осигуряващи процесите на студен ядрен синтез във фазовите преходи и взаимодействия, протичащи в микрообемни течности и дислокация на твърдите тела  в енергийния колебателен контур на заряда на атомите. Изменение на вектора на каталитичните процеси за сметка на ефекта на Зееман;


Списък на предлаганите продукти:

 1. Добавка за бензин и дизелово гориво.
 2.  Добавка за масло за двигатели с вътрешно горене (бензинови или дизелови). Защитно-възстановителна.
 3.  Добавка за масло за двигатели с турбокомпресор (бензинови или дизелови). Защитно-възстановителна.
 4.  Добавка за скоростна кутия. Защитно-възтановителна.
 5.  Добавка за автоматична скоростна кутия. Защитно-възтановителна.
 6. Меко почистване на маслената система за всички двигатели (бензинови или дизелови).
 7. Добавка за почистване на дюзи (бензинови или дизелови).
 8. Почистване на горивни помпи с високо налягане ГПВН.
 9. Добавка за почистване на охладителна система.
 10. Добавка за кормилна уредба.


ВНИМАНИЕ: Не отстранява механични неизправности!Няма продукти в тази категория.