Минерално-Каталитична Система "Ормекс"

Минерално-каталитичната система ОРМЕКС е създадена на основата на повече от 20 защитени патента и 30 "ноу-хау" - за надеждна защита на работните триещи се повърхности в маслена среда и смазки и за активация на процесите на горене на течните въглеводородните горива.

Тази технология обезпечава протичането на следните процеси:

 • преструктуриране на повърхностните и под повърхностните слоеве  в двойките на триене по пътя на изменение на парцеалното налягане на легиращите елементи в смазочния материал;
 • смекчава окисляването на маслата и смазките;
 • дълбоко окисляване на горивно-въздушната смес в горивната камера;
 • намаляване скоростта на разпространение на горенето по стените на горивната камера и повишаване скоростта в нейния обем;
 • синтезиране на диоли, полиоли в двойките на триене от СО, СО2   от атомарния водород (протони).


Технология на фазовите преходи –  пробива на третото хилядолетие!

МКС ОРМЕКС - съставена е от хомогенни и хетерогенни природни и синтетични катализатори, органични структури и керамики, които взаимодействайки между себе си и с повърхностите на  детайлите, образуват открита саморегулираща се и частично самовъзстановяваща се система.

МКС ОРМЕКС  за смазочните материали качествено изменя условията на триене на повърхностите на детайлите и обезпечава повишаването на надеждността, ресурса, мощността и икономичните характеристики на оборудването, машините и механизмите. МКС «ОРМЕКС» е многофункционална и осигурява на меките повърхности меки покрития, а на твърдите покрития – твърди (саморегулиране), при което осигурява преструктуриране и на под повърхностния слой, което създава допълнително противоизносващ ефект. Сформирания слой има способността да предотвратява заклинване на лагерите и издръжливост на високи температури и налягания в условията на продължителни натоварвания в процеса на работа на двигателите. Катализаторите са способни не само в значителна степен да забавят разрушаването на маслата и смазките, но и частично да възстановяват свойствата им.


Системата за активация на горивото  ОРМЕКС  - има гарантирано качество и съвместимост с бензинови или дизелови горива. Предлаганата технология е предназначена за много широко приложение и оказва комплексно взаимодействие не само на използването гориво, но и на горивната система като цяло. За да се възползвате от преимуществата на технологията не са ви нужни специални знания и умения. Внимателно прочетете  «Инструкциите за употреба», които са на етикета на всеки продукт или на страницата ни в Интернет и точно следвайте указанията.

Цялата продукция под търговската марка МКС «ОРМЕКС» е сертифицирана. 

Правна защита: патенти России: №№ 2286400, 2290429, 2292235 и др.

Технологична защита: «KNOW-HOW».

МКС «ОРМЕКС» - продукт на XXI век!МКС «ОРМЕКС» за автомобилна техника се използват за техническа обработка на:

 • Двигатели с вътрешно горене 4х и 2х-тактови системи:
 • смазочна;
 • горивна;
 • охлаждане;
 • система за изгорелите газове с катализатори;
 • Трансмисии:
 • скоростни кутии (в т.ч. автоматични);
 • разпределителни кутии;
 • редукторни мостове (в т.ч. с повишен коефициент на триене) и т.н.
 • Кормилни механизми.

                                     Ефекти от използването на «ОРМЕКС»  за масла и горива:

 • повишава повече от 2 пъти ресурса на двигателите и механизмите;
 • продължително съхранява работоспособността на механизмите в екстремални условия, при пълна загуба на смазване или неизправност в системата за охлаждане;
 • осигурява икономия на гориво до 30% и повишава мощността на двигателите до 10% - в зависимост от условията и режима на експлоатация на автомобила;
 • използване на нестандартни горива с лоши експлоатационни качества;
 • повишаване на налягането в такта на сгъстяване (компресия) от 0,5 до 5 кг/см2 и изравняване налягането на цилиндрите;
 • увеличаване работното налягане на маслото на 0,5 – 1 кг/см2 и срока на употреба на маслата  2 – 3 пъти;
 • намалява токсичността на изгорелите газове;
 • възстановява еластичността на гумените уплътнения;
 • напълно премахва лакови и коксови отлагания по стените на горивната камера, свещите и дюзите;
 • осигурява пълно изгаряне на горивото и възстановява работоспособността (почиства платиновото покритие) на катализатора;
 • осигурява лесен старт на двигателя в условията на ниски температури.


Минерално-Каталитичната Система ОРМЕКС е разработена на основата на нано-мултиплетна технология и има няколко десетки варианта на производство в зависимост поставените задачи и включва в себе си следните комбинации от компоненти:

 • Съединения на метални основи (Cs, Rb) – ускоряващи активацията на химичните процеси;
 • Съединения на лантаноиди – укрепваща  структурата на металите в двойките на триене;
 • Модификатори (Zr, Hf, Ti, W, Mo) – образуващи плътен филм със свръхнисък коефициент на триене fтр ? 0,002 и осигуряващи легирана подложка в повърхностния слой;
 • Огнеустойчиви метали (Nb, Ta)– формиращи матрица, основа на енергийния колебателен контур;
 • Органични съединения – повърхностно-активни вещества, осигуряващи защитата на активните катализатори.
 • Платиноиди (Os, Ir,) - активни катализатори, осигуряващи процесите на студен ядрен синтез във фазовите преходи и взаимодействия, протичащи в микрообемни течности и дислокация на твърдите тела  в енергийния колебателен контур на заряда на атомите. Изменение на вектора на каталитичните процеси за сметка на ефекта на Зееман;


Списък на предлаганите продукти:

 1. Активатор на гориво универсален за бензин или дизел.
 2. Защитно-възстановителна добавка за масло за двигатели с вътрешно горене (бензинови или дизелови).
 3. Защитно-възстановителна добавка за масло за двигатели с вътрешно горене (бензинови или дизелови) с турбо.
 4. Защитно-възтановителна добавка за  механични трансмисии.
 5. Защитно-възтановителна добавка за автоматични скоростни кутии АСК.
 6. Меко почистване на маслената система за всички двигатели (бензинови или дизелови).
 7. Почистване на горивната система, помпи, дюзи, инжектори (бензинови или дизелови).
 8. Почистване на горивни помпи с високо налягане ГПВН.
 9. Меко почистване на охладителната система на двигателите с вътрешно горене.
 10. Защитно-възстановителна добавка за хидроусилватели на кормилната уредба.


ВНИМАНИЕ: Не отстранява механични неизправности!