Правила и условия:

 Общи условияВажно: Долуописаните ОБЩИ УСЛОВИЯ важат за всички поръчки направени онлайн, както и за поръчки, направени по телефона на посочените в сайта телефонни номера. С цел подобряване на обслужването телефонните разговори могат да бъдат записани.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Клиентът приема без възражения настоящите общи условия за продажба от момента, в който завърши поръчката чрез бутона „Приемам Общите условия и потвърждавам поръчката”

Настоящите общи условия за продажба, както и потвърждението на поръчка представляват договорът между
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД и клиента за доставката на продукти

МКС «ОРМЕКС» (продукти)  на територията на България и съседните страни .

Договорът не може да бъде променян, освен ако
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД не потвърди съгласието си да го промени в писмен вид или по електронната поща.

Клиентът се уведомява, че всички продукти, предлагани за продажба на интернет сайта, са нови продукти, съответстващи на действащото европейско законодателство и на приложимите в Европа стандарти.

Като приема настоящите общи условия за продажба, Клиентът потвърждава:

• че е в състояние да взема решения или че разполага с разрешението на упълномощеното лице, преди да се ангажира с поръчка, подадена към
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД;
• че се е запознал, освен с информацията, изложена в настоящите общи условия, и с информацията за основните характеристики на продуктите, които поръчва; тази информация се съдържа в техническите спецификации на продуктите, представени на интернет сайта; в тази връзка
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД уточнява, че снимките на продуктите, продавани на интернет сайта, са възможно най-достоверните, но не може да гарантира точно съответствие с предлаганите продукти; затова снимките са възпроизведени в интернет сайта единствено с информативна цел и без ангажимент за ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД

Ако клиентът смята, че не е достатъчно компетентен, за да избере най-подходящите за неговия случай продукти, той има възможност да се свърже с
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД по електронна поща и/или по телефона, за да получи допълнителни сведения относно представените на интернет сайта продукти.


РЕГИСТРАЦИЯ
:

При регистрацията трябва да се въведе адреса, който ще се използва за доставка, име и фамилия,
e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да се избере и парола. След успешна регистрация при всяка отделна поръчка има възможност да се коригира телефона за контакт и адрес за доставка, както и да се посочи представител, който да приеме поръчката. С извършване на поръчка клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия” и ги приема.
С подаването на поръчката си клиентът дава съгласието си
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД да съхранява, обработва и използва събраните въз основа на поръчката данни за целите на нейната обработка. Някои от тези данни могат да бъдат прехвърлени на дружества, които участват при доставката на продуктите.
Клиентът дава съгласието си и разрешава
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД  да му изпраща търговски съобщения по електронната поща във връзка с продуктите или услугите си.
Личните данни, които
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.
Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

ПОРЪЧКА


Клиентът може да направи поръчка чрез интернет сайта или по телефона.

Поръчки се приемат от сайта по всяко време, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на поръчката, клиентът има възможност да види списък на продуктите, които купува, и техните цени, имената си,
e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД известява за приемането , като изпраща на клиента потвърждение на поръчката на адреса на електронната му поща.Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил. Онлайн поръчката в интернет сайта е защитена. В случай на погрешно въведена или непълна информация (по-специално адресът на получателя) може да възникнат грешки при изпълнение на поръчката (по-специално доставката), за които ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД не носи никаква отговорност. Задължение на клиента е да провери точността на поръчаните продукти, поръчаните количества, както и мястото на изпращане на поръчката.

ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да откаже изпълнението на всяка подадена от клиент поръчка при наличието на законна причина, в съответствие с действащото законодателство.

Поръчка може по всяко време да бъде анулирана от
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД в случай на:

• липса на наличност на поръчани продукти и/или невъзможност да бъдат извършени услугите, за които е подадена заявка;
• неплащане в предвидения срок на цената на поръчката от страна на клиента;
• грешно посочен или непълен адрес за доставка;
• липса на телефон за контакт с клиента;
• невъзможност за свързване с клиента на посочения от него телефон (няма връзка с номера, клиентът не отговаря на обаждането)
• при форсмажорни обстоятелства (по-специално непредвидимо закъснение при доставка или повредени доставки от превозвачите).

При възникване на проблеми с доставката по вина на
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД всички допълнителни разходи са за сметка на ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.


ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Клиентът има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.


ЦЕНА

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са в лева без включен ДДС (без включена доставка) и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.
За определени продукти може да се дължи Депозит употребявана част. Този депозит се възстановява на Клиента след връщане от негова страна на старата част и след одобрение на производителя на новата част.
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност в случай, че този депозит не е обявен като допълнение на цената.
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД има правото да променя цените на продуктите, обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите.


ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ

Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката клиентът плаща дължимата сума на куриера.

Ако клиентът плаща с банков превод, продуктите ще бъдат предоставени, респективно услугите ще бъдат извършени едва след получаване на плащането.

Като част от борбата срещу измамите в интернет, информацията, свързана с поръчката на клиент, може да бъде предоставяна на трети лица за проверка.

В случай на риск от неплащане на транзакция
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да остави поръчката без последствие.


ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ

Цената на доставката се заплаща отделно и не е включена в цената на продуктите в сайта, освен ако изрично не е посочено, че стоката е с цена с включена доставка. Когато доставката е до офис на Еконт, цената на доставката се заплаща на Еконт.
Обявените от клиента данни в поръчката го задължават по следния начин: в случай на грешка при изписване на данните за контакт на получателя на доставката,
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност за евентуалната невъзможност да достави продуктите.

Промяна на адреса за доставка, направена след плащане на поръчка, не се взема предвид при доставката на продукти или услуги по тази поръчка. Клиентът обаче може, на собствена отговорност, да поиска от превозвача да промени адреса за доставка. В този случай

 ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД не носи отговорност за евентуални грешки при доставката или загуба на пратката от превозвача.

Продуктите и/или услугите обикновено се доставят, респ. изпълняват, в срок от 1 до 3 работни дни след поръчката (без събота, неделя и официални празници).

Датите на доставка и експедиране са дадени само за информация, без да пораждат договорни задължения.

Въпреки това, в случай на неоправдано забавяне на доставката, на клиента ще бъде изпратено съобщение или обаждане.

При направена поръчка за няколко продукти или услуги, ако към датата на експедиране на поръчката няма наличност на един или повече продукти, клиентът може да получи доставка само на наличните към тази дата продукти.

В този случай
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД възстановява на Клиента цената на недоставените продукти и/или услуги.

Рисковете, свързани с продуктите, се прехвърлят при доставката им.

Доставката се извършва от превозвач и се удостоверява с документ за получаване в хартиен или електронен вид, подписан от клиента и/или друг получател, посочен от клиента в поръчката.

В случай на повреда при транспорт, несъответствие на доставените продукти и/или услуги с поръчката или грешка на клиента в поръчката, съобщена предварително на

ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД, получателят трябва много точно да заяви своите възражения при доставката, директно върху товарителницата

Във връзка с това, задължение на клиента е да провери съдържанието на доставката, както и съответствието и състоянието на продуктите в момента на доставката.

Тази проверка се счита за извършена в момента, в който клиентът или упълномощено от него лице подпише товарителницата, представена от превозвача.

Ако е заявил възражения, Клиентът задължително трябва да откаже доставката и да изиска от превозвача незабавното вземане на продуктите, след като предварително се е уверил, че са спазени условията за връщане на продуктите.
На по-късен етап могат да се приемат само рекламации за съществени несъответствия на доставените продукти, подадени при условията за рекламация или съгласно законовата гаранция за скрити дефекти.

Отказът в момента на доставката на поръчаните продукти от клиент може да се разглежда като злоупотреба, ако клиентът не може да докаже, че посочените в талона за доставка нередности действително са налице.

Ако
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД установи, че нередностите наистина съществуват, поръчката на клиента ще бъде анулирана и обработена в съответствие с посочените условия за връщане на стока по-горе; при това трябва да се уточни, че никакви разходи за връщане няма да бъдат дължими от клиента за незабавното вземане на продуктите от превозвача.

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка.

Рекламация

Ако има съществено несъответствие между доставените продукти и поръчката (сгрешен каталожен номер), клиентът, който не е посочил възражения върху талона за доставка, трябва да отнесе своята рекламация до
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД, в противен случай тя ще бъде обявена за недействителна. Това трябва да стане по електронна поща чрез личния му профил в сайта или по телефон, най-късно 14 (четиринадесет) работни дни след доставката, като се уточни:

• номерът на поръчката;
• каталожните номера и количествата на поръчаните продукти;
• каталожните номера на получените продукти
• точната причина за рекламацията.
Ако
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД установи действително съществено несъответствие, поръчката на Клиента ще бъде анулирана и ще обработена в съответствие с посочените условия за това.

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка.


ПРАВО НА КЛИЕНТА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

Законово право на отказ от покупка:
В съответствие с действащото законодателство, ако клиентът е потребител непрофесионалист и не е удовлетворен от някой от закупените продукти или услуги, той може да върне продуктите, респективно да анулира съответната поръчка за услуги, като се свърже с
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД по електронна поща, чрез клиентския си профил или по телефона в рамките на 14 работни дни, считано от доставката на продуктите (поставеният върху товарителницата подпис с дата удостоверява датата на доставка).

При спазване на споменатия по-горе срок от 14 (четиринадесет) дни възстановяването на сумата на клиента ще се извърши в срок от тридесет дни, считано от датата на доставка на продуктите или сключването на съответната поръчка за услуги.

Възможно е от възстановената сума за продуктите да бъдат удържани транспортните разходи за връщането.

Във всички случаи възстановяването на сумата за поръчаните, доставени и след това върнати продукти ще се извърши само при условие, че след преглед на върнатите продукти от страна на ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД бъде установено, че те са с ненарушена цялост и в добро състояние (без да са използвани и без следи от монтаж), че оригиналната търговска опаковка е ненарушена, не е облепвана с тиксо и лепенки на куриера.

Връщане на доставени продукти поради съществено несъответствие:
В случай на съществено несъответствие между доставените и поръчаните продукти и/или услуги клиентът, след като е отправил рекламацията си към
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД при условията, посочени в раздел Рекламация, може да ги върне на ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД ако е получил разрешение при условията, предвидени в споменатия раздел.

Ако клиентът има валидни основания за рекламация, не се дължат разходи за връщането на продуктите.

Връщане на продуктите в случай на грешка в поръчката на Клиента:
В случай на грешка в поръчката му (каталожен номер, предназначение, марка, количество, адреси), клиентът трябва да се свърже с
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД по електронна поща най-късно до един час след приемане от негова страна на потвърждението на поръчката си, за да поиска незабавното й анулиране. Анулирането на поръчката ще доведе, в зависимост от случая, до последствията, предвидени в раздел отказ от поръчка, като се има предвид следното:

1. В случай че пратката за изпращането на поръчаните продукти е била вече подготвена или услугите са били извършени към момента на получаване от
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД на искането за анулиране от клиента, последният няма друга възможност, освен да откаже доставката на поръчаните продукти или услуги, като поиска от превозвача незабавното връщане на поръчката и напише върху талона за доставка „Отказано“, без да подписва талона.
2. Във всички случаи възстановяването на цената на поръчаните, доставени и след това върнати продукти ще се извърши само при условие. че върнатите продукти бъдат прегледани от
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД и бъде преценено, че са с ненарушена цялост и в добро състояние (без да са използвани и без следи от монтаж).

Под продукт се разбира както самият продукт, така и опаковката му. Опаковката в никакъв случай не трябва да бъде скъсана, замърсена, облепена с лепенки и тиксо или с надписи.

Ако артикулът бъде върнат с нарушена цялост и повреден, ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да откаже възстановяване на сумата или да удържи част от продажната цена на продукта.

При невъзстановяване или удържане на част от сумата, клиентът ще получи обяснение чрез имейл или по телефона.

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка.

Условия за връщане на продуктите
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД ще приеме върнатите продукти само ако клиентът спази следната процедура:
1. Да се свърже с
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД с имейл, чрез клиентския си профил в сайта или по телефона, за да уведоми за желанието си за връщане на продукта
2. Да постави продукта в оригиналната му опаковка, с ненарушена цялост и без повреди.
3. Оригиналната опаковка да се постави в защитна опаковка.
4. Да се свърже с
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД, за да заяви вземането на пратката.
5. Да предаде на куриера отделно пратката и отделно – талона за транспорт.

Спазването на тази процедура дава възможност да се гарантира, че продуктите ще пристигнат на правилното местоназначение в добро състояние и в най-кратък срок. Ако клиентът не спази тази процедура, е възможно върнатите продукти да не бъдат приети при получаването им.

ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да отхвърли всеки продукт, който не е върнат в съответствие с гореописаните условия.


ГАРАНЦИЯ

Предлаганите от
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД продукти са в съответствие с действащото европейско законодателство и приложимите в Европа стандарти.

Продаваните от
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД продукти могат да бъдат исползвани за системите на автомобила както лично клиент, так и от компетентно лице и единствено на негова отговорност. ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД в никакъв случай не носи отговорност за последствията от неправилно използване на продукт, неподходящ за дадено превозно средство.

Вички  продукти се ползват от гаранция на производителя, която обикновено е пет години.
Клиентът се ползва също и от законовата гаранция за дефекти. Само продукти с доказан скрит дефект подлежат на връщане на
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД по тази причина.

Клиентът, който декларира, че доставеният от
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД продукт има скрит дефект, трябва да представи и доказателство за това.

За целта клиентът трябва да поиска експертиза на продукта от упълномощен експерт, който да удостовери скрития дефект. Ако експертизата потвърди наличието на скрит дефект, доказателственият документ трябва да бъде предаден на
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД в най-кратък срок.

След получаването на доказателствения документ,
ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД ще изпрати номер на разрешение за връщане, както и процедурата, която трябва да се следва, за да се върне продуктът. Разходите за връщане на продукта са за сметка на ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД. Приемането на върнатия продукт от ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД става, след като наличието на скрития дефект бъде потвърдено от службите на ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД. След като службите на ОРМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД приемат продукта, стойността на продукта ще бъде възстановена по продажната му цена.
&a